Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ytterligare steg för Sveriges integrering i Nato

Publicerad

Regeringen beslutade den 8 juni 2023 att Försvarsmakten får vidta förberedelser med Nato och med stater som är medlemmar i Nato för att möjliggöra framtida gemensamma operationer. Förberedelserna får bestå i tillfällig basering av utländsk militär materiel och personal på svenskt territorium. Syftet är att verka konfliktavhållande i närområdet och att stärka försvaret av Sverige.

Vid operationsplanering med andra länder och organisationer kan behov uppstå av att, på kort varsel, förbereda för att ta emot militärt stöd och för att möjliggöra gemensamma operationer. Så kan till exempel ske genom tillfällig utländsk basering av vapensystem, fartyg, statsluftfartyg och personal.  

– Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vårt närområde efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat på vikten av att Sverige har ett nära operativt samarbete med Nato och med stater som är medlemmar i Nato. De aktuella åtgärderna är ett viktigt steg i Sveriges integrering i Nato, säger försvarsminister Pål Jonson.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand