Det nya seklets förtroendevalda - om politikerantal och representativitet i kommuner och landsting 2003

I denna rapport redovisas analyser om de förtroendevalda i kommuner och landsting år 2003. Till grund för analyserna ligger den totalundersökning om de förtroendevalda som Statistiska centralbyrån genomförde under sommaren och hösten 2003.

Ladda ner: