Rapport från Utrikesdepartementet

Bilder av Sverige i utlandet Diarienummer: UD 05.030

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Studien granskar hur bilden av Sverige förändrats över tiden och hur den ser ut i dag i ett 20-tal länder som är viktiga för vårt främjande. Det vill säga för Sveriges export, utländska investeringar och turism som bidrar till tillväxt och sysselsättning. Den visar hur andra länder ser på Sverige och svenskarna, landets kultur, historia samt företag och produkter. Studien är framtagen på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU).