Rapport från Socialdepartementet

Mäns våld - barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten redovisar resultaten från ett tredelat uppdrag: att kartlägga och beskriva verksamheter som arbetar för att få män som utövar våld att upphöra med sin våldsutövning mot kvinnor och barn; att kartlägga och beskriva verksamheter som riktar sig till flickor och pojkar som lever med mäns våld mot kvinnor; samt att ge förslag på former och modeller för hur den samlade kunskapen i dessa verksamheter kan utvecklas och spridas, samt överväga om, och i sådana fall ge förslag på former och modeller för hur kunskapen från dessa verksamheter kan samordnas med kunskapen från verksamheter för våldsutsatta kvinnor. Rättelse angående verksamheten Män i Focus i Halmstad: I rapportens avsnitt om verksamheter i anslutning till Kriminalvården finns en uppgift om att verksamheten Män i Focus i Halmstad ska upphöra. Denna uppgift är inkorrekt. Män i Focus är en privat vårdgivare som sedan 2001 erbjuder insatser riktade till våldsutövande män i grupp eller individuellt (sedan 2004). I verksamheten används ett eget program på 17 veckor med psyko-edukativ/kognitiv grund som är inspirerat av bland annat Alternativ til Vold i Oslo (ATV). Verksamheten arbetar delvis med partnerkontakt. Samarbetspartners är Kriminalvården, Landstinget Halland, samt länets kommuner. Kriminalvårdens avtal med verksamheten har sagts upp från våren 2007 på grund av introduktionen av IDAP, men Män i Focus kommer alltså att finnas kvar. I relation till de olika typer av verksamheter som diskuteras i rapporten kan Män i Focus därför närmast karaktäriseras som en mansmottagning med fokus på våld (se vidare sidan 50 och framåt i rapporten).