Sverige i den institutionella konkurrensen Diarienummer: Underlagsrapport 4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Författare: Nils Karlsson, Niclas Berggren, Andreas Berg, Gissur Ò Erlingsson och Henrik Lindberg. Institutionell konkurrens innebär att politiska enheter, som stater och kommuner, konkurrerar med varandra om medborgare, arbetskraft, kapital och företag genom att försöka erbjuda mer attraktiva institutioner i såväl kostnads- som intäktshänseende. I dagens globaliserade värld är denna konkurrens om grundlagar, arbetsmarknadslagstiftning och kollektiva överenskommelser, socialförsäkringar och skatteregler, allt mer en realitet. I rapporten Sverige i den institutionella konkurrensen analyseras hur institutionell konkurrens påverkar välfärdsstaten, kollektivavtalssystemet och demokratin. Enligt författarna har utrymmet för att bedriva traditionell omfördelningspolitik minskat samtidigt som välfärdsstatens utformning har ändrats så att önskemål hos de politiskt viktiga väljargrupperna i medelklassen tillgodoses i större omfattning. I stort bedöms dock förutsättningarna för att den traditionella välfärdsstaten ska bestå som goda.