Innovationssystem, globalisering och ekonomisk tillväxt Diarienummer: Underlagsrapport 6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I växande grad öppnas de nationella innovationssystemen för internationell kunskapsöverföring genom globaliseringen av industrier, internationaliseringen av produktion, gränsöverskridande satsningar på forskning och utveckling (FoU), samt genom export och import. Denna utveckling ger företagen unika möjligheter att ta del av den internationellt mest kvalificerade kunskapen, vilket är centralt för mångfald och förändring i en ekonomi. "Innovationssystem, globalisering och ekonomisk tillväxt" diskuterar innovationssystem med fokus på de svenska systemen ur ett globalt perspektiv. I Sverige finns en rad olika och överlappande innovationssystem. Vissa system, till exempel informationsteknologi och bioteknologi, är starkt integrerade i internationella nätverk för kunskapsspridning, medan andra är förankrade i en specifik lokal svensk miljö. Mer specialiserad kunskap låter sig i regel inte kodifieras så lätt och är mer svåröverförbar. Därför är den lokala miljön för kunskapsutveckling av stor vikt för ett lands utveckling.