Globaliseringen och den högre utbildningen Diarienummer: Underlagsrapport 10

Ladda ner:

Omfattande förändringar i den högre utbildningen världen över är nära sammanhängande med globaliseringen. En global utbildningsmarknad växer fram präglad av stark expansion och en snabbt föränderlig efterfrågan bland allt mer välinformerade människor i stort behov av nya kunskaper. Reformer och stark utbyggnad i många länder, skärpta krav från näringslivet, demografiska förändringar samt en ökad rörlighet för studenter, lärare och forskare, leder till ökad konkurrens inom och mellan utbildningssystemen. Betydelsen av en internationellt konkurrenskraftig högre utbildning förväntas öka för att ett land ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen. I "Globaliseringen och den högre utbildningen" bedöms förutsättningarna för svensk högre utbildning att hävda sig i en global konkurrens med utgångspunkt från hur svenska lärosäten är organiserade, finansierade och från nuvarande position i den globala rankingen.