Nya mål för årskurs 3 - Utdrag ur kursplaner för grundskolan

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian anges de mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i matematik, svenska och svenska som andraspråk.