Sverige i en åldrande värld - framtidsperspektiv på den demografiska utvecklingen Diarienummer: Underlagsrapport 13

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges befolkning åldras. Den europeiska befolkningen åldras. Alla högindustrialiserade ekonomier åldras liksom även de flesta utvecklingsländer. Men länderna åldras från olika utgångspunkter och takten i förändringen varierar kraftigt. Åldrandet kräver ständig anpassning men ger samtidigt nya öppningar för att hantera gamla problem. I rapporten "Sverige i en åldrande värld" diskuteras de senaste forskningsrönen vad gäller befolkningsförändringars effekter på ekonomi och samhälle för att utifrån ett globalt perspektiv ge en bild av Sveriges valbara framtidsalternativ. För att illustrera de val Sverige står inför analyseras tre möjliga scenarion: att öka den effektiva arbetsstyrkan, att kompensera den högre andelen pensionärer genom att importera arbetskraft eller att öka barnafödandet. Slutsatsen är att politiken bör inriktas på samtliga dessa alternativ för smidigast anpassning till de kommande demografiska förändringarna.