Språk, krav och medborgarskap Diarienummer: Underlagsrapport 14

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Få invänder mot att goda språkkunskaper främjar möjligheterna att på olika sätt bli delaktig i samhället. Invandrade som lär sig det nya landets språk bra får avsevärt bättre förutsättningar att konkurrera om lediga jobb. Likaså öppnar språkkunskaper dörrar till demokratisk delaktighet. En fråga i den politiska debatten har varit om krav på goda språkkunskaper för medborgarskap är en mekanism till förbättrad integration i det svenska samhället. Rapporten "Språk, krav och medborgarskap" innehåller en genomgång av regelverken för hur medborgarskap kan förvärvas i 19 länder. En tydlig trend i riktning mot ökad restriktivitet kan konstateras i de västeuropeiska länderna. Goda kunskaper i mottagarlandets språk är allt oftare ett krav för medborgarskap.