Svensk sjukvård som en framtida exportindustri? En industriekonomisk analys Diarienummer: Underlagsrapport 33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En åldrande befolkning, nya medicinska preparat och en innovativ utveckling inom medicinsk teknologi kommer att innebära stora förändringar för hälsoindustrins framtida utveckling. Alltfler människor, gamla som unga, förväntas kunna botas från sjukdomar som idag binder dem vid sjukbädden och hindrar dem från att återgå till arbetet. Kvalificerade uppskattningar tyder på att cirka 30 procent av den amerikanska ekonomins resurser går till hälsoindustrin år 2050. Sveriges sjukvårdsbudget, idag nio procent av BNP, förväntas också expandera i och med en stark efterfrågan på livskvalitetshöjande hälsotjänster. I rapporten "Svensk sjukvård som en framtida exportindustri? En industriekonomisk analys" utreds en av Sveriges största tjänsteproducerande näringar, sjukvården. Författaren analyserar vad som krävs för att kommersialisera och bygga en internationellt konkurrenskraftig hälsoindustri på det kunnande som i dag finns inom den svenska sjukvården. Författaren anser att Sverige inte får gå miste om det samhällsekonomiskt lönsamma investeringsprojekt som utvecklingen av den globala hälsoindustrin innebär.