Global normbildning genom internationell standardisering Diarienummer: Underlagsrapport 35

Ladda ner:

Svenska myndigheter bör inte detaljstyra standardisering genom offentlig upphandling. Däremot bör en frivillig och öppen standardisering, som innebär att de tekniskt mest effektiva lösningarna får företräde, främjas. I den 35:e rapporten till Globaliseringsrådet hävdar docent Mattias Ganslandt att Sverige bör sträva efter en aktiv roll i standardiserings-arbete både i EU och internationellt - inte minst för att främja svensk teknologiexport.