Folk och Natur 2010 - Framtidens friluftsliv Diarienummer: M2010.06

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Miljödepartementet har sedan början av 2000-talet arrangerat ett antal Folk och Natur-konferenser med syfte att bjuda in aktörer till dialog för att diskutera och påverka politikens utformning. Folk och Natur 2010 arrangerades tillsammans med Naturvårdsverket på temat "Framtidens friluftsliv", för att fånga upp viktiga frågeställningar inför arbetet med regeringens proposition om friluftslivet som presenteras senare under våren 2010.

Folk och Natur-konferensen hölls den 11-12 februari 2010 på Sånga-Säby, Ekerö och samlade ca 300 personer från hela landet.