Rapport från Näringsdepartementet

IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 Diarienummer: N2010.25

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna agenda om IT för en grönare förvaltning riktar sig i första hand till de statliga myndigheter som lyder under förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, men även övriga offentliga och privata organisationer uppmuntras att följa regeringens rekommendationer.

Det övergripande målet för agendan är att:
Miljöanpassad IT ska användas för att minska statlig miljöbelastning.

Denna agenda är bilaga till regeringsbeslut den 8 juli 2010, II 3, N2009/3482/ITP (delvis)