Forskning formar framtiden Diarienummer: U10.018

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Forskningsberedningen har under våren 2010 gjort en översyn av det svenska forskningssystemet och lägger i rapporten ett antal förslag avseende utbildning, forskarrekrytering, forskares karriärvägar, riktade forskningssatsningar och hur kvaliteten på svensk forskning kan höjas. Förslagen kommer att vara underlag för nästa forsknings- och innovationspolitiska proposition.