Hög andel i arbete efter yrkeshögskolestudier

Ladda ner:

Den samlade bedömningen av tre olika undersökningar, som alla pekar mot att straxt under 90 procent arbetar året efter examen, är att studier inom yrkeshögskolan i hög grad leder till arbete och sysselsättning.