Fler i jobb och utbildning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Svag internationell konjunktur och fortsatt oro i omvärlden slår mot den svenska arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten, som väntas öka under 2013, ska fortsatt bekämpas. Regeringens offensiva budget för 2013 skjuter in energi i ekonomin. I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen ett riktat paket som ytterligare dämpar krisens effekter. En satsning på utbildning görs därför med 12 400 extra platser under både 2013 och 2014. Dessutom omfördelas medel inom infrastrukturområdet vilket möjliggör att ytterligare 700 miljoner kronor kan satsas på drift och underhåll av järnväg under 2013. Därtill föreslås förstärkta insatser för regional tillväxt, och totalt satsas 40 miljoner kronor per år under 2013 och 2014. Sammantaget satsas drygt 3 miljarder kronor varav den större delen under 2013.