Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2014 avser regeringen att bereda aktuella skatteförslag. En promemoria har därför tagits fram inom Regeringskansliet. Promemorian presenteras i samband med 2013 års ekonomiska vårproposition. Vissa andra aktuella förslag på skatteområdet bereds i annan ordning.
Följande frågor behandlas i denna promemoria.

  • Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden
  • Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna för enskilda näringsidkare
  • Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade förmånsbilar
  • Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler
  • Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin

Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret 2014, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering så kommer att ske, blir beroende av de bedömningar av det ekonomiska läget, budgetutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga arbetet med budgetpropositionen för 2014. Förslaget om inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden är också beroende av utfallet av trepartssamtalen.