Rapport från Socialdepartementet

Nationell läkemedelsstrategi - Handlingsplan 2014 Diarienummer: S2014.003

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Handlingsplanen för 2014 utgår från den nationella läkemedelsstrategi som funnits för åren 2011–2013 med tillhörande handlingsplaner. Visionen för arbetet är Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle.

Arbetet med den nationella läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter för Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet (från årsskiftet 2013/14 Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Inspektionen för vård och omsorg, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges apoteksförening, Apotekens service AB (från årsskiftet 2013/14 E-hälsomyndigheten), Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Landstinget i Västmanland.

Högnivågruppen beslutar årligen om en uppdaterad handlingsplan med tydliga och aktuella aktiviteter som syftar till att förverkliga strategins mål.