Rapport från Miljödepartementet

Konferensen Folk och Natur 2013 - tankesmedja om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Diarienummer: M2014.02

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna rapport redogörs för de dialoger, föredrag och diskussioner som hölls under konferensen Folk och Natur 2013 - en tankesmedja om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Konferensen ägde rum 29-30 augusti 2013 på Naturhistoriska riksmuseet.