Rapport från Socialdepartementet

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2014 Diarienummer: S2014.014

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sedan 2011 har regeringen beslutat om årliga åtgärdsprogram för att redovisa de åtgärder som pågår och planeras för att genomföra strategin för för alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken (ANDT-strategin). Detta är åtgärdsprogrammet för 2014.

Det var i december 2010 som regeringen lade fram strategin (proposition 2010/11:47) för riksdagen som därefter antog den i mars 2011.