Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och energieffektiviseringar

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan

Regeringen satsar 1 miljard på förbättrad arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan. En god arbetsmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Trots detta erbjuder många skolor i dag en undermålig arbetsmiljö.