Rapport från Socialdepartementet

Konventionen om barnets rättigheter - med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Diarienummer: S2014.025

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Skriften innehåller konventionen om barnets rättigheter och de fakultativa protokollen om indragning av barn i väpnade konflikter respektive om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi.

Den innehåller dessutom den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som godkändes av riksdagen 2010.

Utgivningen av denna samlade skrift är en av de aktiviteter som regeringen genomför för att markera 25-årsjubileumet av barnkonventionen.

En lättläst skrift om barnkonventionen finns på Barnombudsmannens webbplats.

Barnkonventionen - En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter på Barnombudsmannens webbplats.