Konst, Forskning, Makt - En bok om konstnären som forskare Diarienummer: U14.010

Ladda ner:

Den här boken är skriven från konstnärens perspektiv för alla som väljer att ägna sig åt konst och forskning. Den begripliggör orsak och verkan, styrning och makt i relation till konstnärliga forskningsverksamheter och produktion. Den konstnärliga forskaren utvecklar konsten, konstnärliga utbildningar och insisterar på ett omprövande också av det som definierar marknader och kommersiella värden.