Art, Research, Empowerment - The artist as researcher Diarienummer: U14.011

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapport på engelska

Den här boken är skriven från konstnärens perspektiv för alla som väljer att ägna sig åt konst och forskning. Den begripliggör orsak och verkan, styrning och makt i relation till konstnärliga forskningsverksamheter och produktion. Den konstnärliga forskaren utvecklar konsten, konstnärliga utbildningar och insisterar på ett omprövande också av det som definierar marknader och kommersiella värden.