Vägar framåt - strategi för unga som varken arbetar eller studerar Diarienummer: U2015/05478/UF

Publicerad

I denna strategi redovisas åtgärder som regeringen har vidtagit eller avser att vidta under åren 2015–2018 för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för dessa unga personer att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Ladda ner: