Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Angola

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Angola samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Angola har ratificerat de flesta centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och inkorporerat ett stort antal av dem i konstitutionen och nationell lagstiftning. Det brister emellertid i tillämpningen, bland annat på grund av otillräckliga resurser och bristfälligt institutionellt ramverk. Situationen i Angola har under 2016 präglats av den ekonomiska kris som inleddes 2015 samt förberedelser inför parlamentsvalet 2017, vilket lett till ökad kontroll från regering, polis och säkerhetsstyrkor av oppositionella. Brister på människorättsområdet, som tidigare kunnat skylas över av den goda ekonomiska utvecklingen framgår tydligare. Korruption förekommer på alla nivåer i förvaltningen.

Yttrande- och pressfriheten är begränsad. I slutet av 2016 antogs ett nytt lagstiftningspaket på mediaområdet som bland annat innebär inrättandet av en statlig tillsynsmyndighet som inte bara ska kontrollera tidningar, radio och TV, utan även sociala medier. Människorättsförsvarare, politiska aktivister och advokater uppger att de tillåts verka i Angola, men med vissa begränsningar i form av statlig övervakning och trakasserier från polis och myndigheter. Det finns uppgifter om godtyckliga frihetsberövanden och det förekommer övervåld av polis och säkerhetsstyrkor i samband med demonstrationer och gripanden.

Straffriheten är utbredd när säkerhetstjänst och företrädare för regeringen begår kränkningar av mänskliga rättigheter och övergrepp. Det ineffektiva och underdimensionerade rättssystemet klarar inte av att i tid leverera rättsliga avgöranden. Politiskt inflytande påverkar också rättsväsendets oberoende.

Tillgången till vård är ytterst begränsad för stora grupper i det angolanska samhället och det drabbar främst utsatta grupper som kvinnor och barn. Barnadödligheten är mycket hög. Kvinnor diskrimineras, till exempel avseende tillgång till skolgång och arbetsmarknad. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande.

 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.