Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Bahrain

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Bahrain samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna brister fortsatt och försämrades ytterligare under senare hälften av 2016. Försvarare av mänskliga rättigheter har fängslats, inte sällan på oklara grunder, och fått stränga fängelsestraff. Det förekommer rapporter om tortyr och misshandel i fängelser. Det föreligger brister i yttrande- och press-och informationsfriheten. Civilsamhällets utrymme är starkt begränsat och politiska partier är inte tillåtna. Kungen har verkställande makt, kontroll över lagstiftningen och inflytande över den dömande makten.

Den styrande kungafamiljen Al Khalifa och majoriteten i statsapparaten tillhör sunniminoriteten medan majoriteten av befolkningen är shiatrogna. Det råder en polarisering mellan sunni- och shiamuslimska befolkningsgrupper. Spänningen torde främst vara att tillskriva politiska faktorer och demografin. Det föreligger tydliga uppgifter om diskriminering av den shiitiska majoriteten. Under 2016 fick ett stort antal personer, primärt shiatrogna, sina bahrainska medborgarskap återkallade, under åberopandet av att de uppgavs ha skadat landets säkerhet. Kvinnor diskrimineras enligt lag, bland annat genom att familjerätten är baserad på sharia.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.