Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Demokratiska republiken Kongo

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Demokratiska republiken Kongo samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo är allvarlig. De östra delarna av landet präglas sedan två decennier av en lågintensiv väpnad konflikt, där inhemska och utländska väpnade grupper strider mot varandra och mot regeringsarmén. Under 2016 eskalerade också konflikter i andra sedan tidigare mer fredliga regioner av landet, med rapporter om omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med detta.

Samtliga aktörer i konflikterna i öst har begått och fortsätter att begå kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna. Flera av de väpnade grupperna gör och har gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten och krigsbrott. Väpnade aktioner riktas direkt mot civila och inom ramen för den väpnade konflikten utförs regelbundet massakrer, sexuellt våld och rekrytering av barnsoldater. Straffriheten är utbredd, även om vissa framsteg har gjorts. Situationen har resulterat i en utdragen och mycket omfattande humanitär kris, med mer än 2,1 miljoner internflyktingar. Under 2016 tillkom i genomsnitt 2 000 nya internflyktingar per dag.

I slutet av 2016 framkom uppgifter om övervåld och kränkningar av mänskliga rättigheter av militären i Kasaï-provinserna. Ett stort antal massgravar med civila offer, inklusive barn och kvinnor har hittats i regionen. Gravarna anses vara kopplade till oroligheterna som bröt ut under juni 2016.

Sedan början av 2015 har situationen för de medborgerliga och politiska rättigheterna stadigt försämrats i och med upptakten till de allmänna val som skulle ägt rum i november 2016. Valen sköts på framtiden vilket ledde till omfattande protester och en politisk kris. Demonstrationer har förbjudits i ett antal städer och har vid flera tillfällen sedan januari 2015 mötts med massivt och dödligt våld. Press- och yttrandefriheten begränsas allt mer. Journalister utsätts för hot och frihetsberövanden. Rättssystemet är i hög grad instrumentaliserat för politiska syften och används för att tysta människorättsförsvarare och den politiska oppositionen.

Enligt en överenskommelse från 31 december mellan regeringsmajoriteten och oppositionen som framförhandlades av katolska kyrkan ska allmänna val hållas under 2017 och en övergångsregering tillsättas.

DR Kongo är ett av världens absolut fattigaste länder. Uppskattningsvis 70 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Landets tillgångar är koncentrerade till en liten del av befolkningen, samtidigt som korruptionen är omfattande och genomsyrar alla delar av samhället. Landets hälso- och utbildningssystem är allvarligt eftersatta och saknas helt i vissa delar av landet.

Stora brister återfinns också i kvinnors åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. Våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld, är utbrett såväl inom ramen för den väpnade konflikten i östra delen av landet som inom andra delar av samhället.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.