Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Estland

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Estland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Estland är överlag god och det förekommer inte några rapporter om allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det förekommer dock rapporter om övervåld från polisen och om dåliga förhållanden i vissa häkten.

Ett stort antal personer saknar fortfarande medborgarskap trots ansträngningar att öka naturaliseringstakten. Statslöshet drabbar särskilt den ryska etniska minoriteten. Ändringar i lagen om medborgarskap antogs i januari 2016 som innebär automatiskt medborgarskap vid födseln för barn till statslösa och som undantog personer över 65 från krav på språkprov.

Andra problem i Estland utgörs av våld i hemmet, diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden skillnader mellan kvinnors och mäns löner, incidenter av barnmisshandel, människohandel, otillräcklig tillgång till offentliga tjänster för funktionshindrade, särskilt på landsbygden, och i samhället utbredda trakasserier och diskriminering av HBTQ-personer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.