Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Grekland

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Grekland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Grekland är en parlamentarisk demokrati med ett lagstadgat skydd för mänskliga rättigheter, som i regel respekteras. Den långvariga ekonomiska krisens effekter i kombination med förekomsten av korruption, har dock inneburit att åtnjutandet av dessa rättigheter på olika sätt begränsats. Krisen har framförallt påverkat redan utsatta grupper negativt.

Rättsväsendet är delvis ineffektivt och delvis sårbart för utomstående intressen. Människorättsorganisationer har också konstaterat att polisvåld är ett problem. Organisatoriska och infrastrukturella problem påverkar de medborgerliga och politiska rättigheterna negativt och vissa gruppers rättigheter kränks. Andra utmaningar för Grekland på mänskliga rättighetsområdet är jämställdhet mellan könen och arbetstagares rättigheter.

Grekland är ett land med EU-mått mätt stora ekonomiska ojämlikheter. Mer än en miljon människor av landets närmare 11 miljoner invånare lever i fattigdom.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.