Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kuwait

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kuwait samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kuwait är en konstitutionell republik med en emir som statschef. Kuwait blev en självständig stat 1961 och har sedan dess upplevt en god ekonomisk tillväxt och har utvecklats till en modern välfärdsstat med en fri marknad. Den nuvarande emiren, Sabah IVAhmad Al-Jaber Al-Sabah, tillträdde år 2006.

Kuwait har ratificerat sju av tio centrala konventioner för de mänskliga rättigheterna, dock med en vid reservation för sharia-rättens tillämpning. Det återstår steg att ta på vägen mot ett demokratiskt system och ett oberoende rättsväsende. Kuwait anses ändå vara en föregångare i regionen vad gäller demokratiska reformer. Nationalförsamlingen har en stark lagstiftande roll och består av en kammare med 50 ledamöter och väljs vid fria, allmänna val vart fjärde år.

Behandlingen av icke-medborgare, det vill säga invånare med annat medborgarskap än kuwaitiskt, samt statslösa, så kallade bidooner, är fortsatt problematisk. Dessa utsätts för diskriminering inom ramen för olika samhällstjänster såsom arbete, sjukvård och utbildning.

Det finns brister bland annat avseende yttrande-, press- och mötesfriheterna.

Diskriminering av kvinnor är fortsatt ett problem men minskar. Sedan 2005 har kvinnor möjlighet att rösta och ställa upp som kandidater i parlamentsval. I valet i november 2016 valdes en kvinna in i parlamentet.

Dödsstraff tillämpas och under 2015 dömdes minst 15 personer till döden. Senaste gången dödsstraffet verkställdes var 2013, då fem personer avrättades. Myndighetspersoner inom såväl ordningsmakten som i övriga delar av statsapparaten har åtalats och fällts i fall då maktmissbruk påtalats.

Yttrandefriheten är begränsad och i media idkas självcensur. Ett flertal personer har blivit dömda för att på sociala medier ha förtalat emiren, domstolsväsendet, länder i närområdet eller islam.

Mänskliga rättigheter är numera ett obligatoriskt ämne i skolan. Kunskapen om och respekten för mänskliga rättigheter är dock fortfarande bristfällig, men utvecklingstrenden är positiv.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.