Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Montenegro

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Montenegro samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Utvecklingen gällande de mänskliga rättigheterna går överlag i rätt riktning i Montenegro. Landets EU-förhandlingar har inneburit en harmonisering med EU-lagstiftningen på samtliga områden, inklusive mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Montenegro har anslutit sig till en stor mängd konventioner och lagar de senaste åren, men implementeringen är till viss del bristfällig. Utvecklingen i landet hämmas dock av den omfattande korruptionen, något som bland annat EU-kommissionen konsekvent framhåller.

Ingen systematisk kränkning av mänskliga rättigheter kan sägas pågå. Det finns dock en oro bland flera civilsamhällesorganisationer över att implementeringen av den anpassande lagstiftningen huvudsakligen sker för syns skull och att den politiska viljan att åstadkomma verkliga reformer saknas. Såväl rättssäkerheten som den allmänna kunskapsnivån om individernas mänskliga rättigheter är med europeiska mått mätt låg och diskriminering och fördomar mot minoritetsgrupper är inte ovanligt. Montenegro är av tradition ett starkt patriarkalt samhälle, i vilket jämställdhet mellan könen i praktiken inte är en prioriterad politisk fråga.

Förekomsten av korruption hänger delvis samman med bristen på demokratiska traditioner samt ett starkt arv från den tidigare enpartistaten Jugoslavien. Politisk påverkan inom domstolsväsendet är inte ovanligt. Till problemen bidrar en starkt familje- och klancentrerad samhällstradition. Montenegro har endast cirka 622 000 invånare och har haft samma parti i regeringsställning sedan Jugoslavien upplöstes 1992, där nuvarande partiledaren Milo Djukanovic tillika kandidat i kommande presidentval 2018 innehaft premiärministerposten huvuddelen av tiden. Dagens regerande parti Demokratiska Socialistpartiet (DPS) har sina rötter i det gamla partisanska socialistpartiet som suttit vid makten sedan andra världskrigets slut.

Montenegro har ett relativt levande och engagerat civilt samhälle med ett stort antal civilsamhällesorganisationer som bedriver opinionsbildning i samhällsfrågor. Mediesituationen är problematisk i flera avseenden, även om ingen systematisk förföljelse av journalister förekommer. Dåliga ekonomiska villkor, anklagelser om statligt finansierade smutskastningskampanjer av regeringskritiska medier och outredda mord på journalister kastar en skugga över medialandskapet.

Uppgifter om intolerans och diskriminering av HBTQ-personer förekommer ofta. Utvecklingen går dock i rätt riktning, med bland annat tre genomförda Prideparader i huvudstaden Podgorica under de senaste åren.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.