Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Palestina samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Rapporten behandlar situationen i Palestina, där respekten för mänskliga rättigheter påverkas i grunden av den israeliska ockupationen. Som ockupationsmakt har Israel, enligt folkrätten, ansvar för att skydda den palestinska civilbefolkningen och se till att deras rättigheter respekteras. Kränkningar begås av såväl Israel som den Palestinska myndigheten (PA) och de facto-myndigheterna i Gaza. Rapporten omfattar alla dessa tre aktörer.

Situationen i Gaza, EU:s icke-kontaktpolitik i relation till Hamas och Sveriges avsaknad av tillträde till Gaza försvårar möjligheterna att få uppgifter om kränkningar bekräftade.

Det palestinska självstyret är avgränsat till begränsade delar av Västbanken. Sedan maktövertagandet 2007 styrs Gaza de facto av Hamas, som står på EU:s lista över organisationer och personer som EU bedömer vara involverade i terroristhandlingar. Det finns ingen palestinsk politisk representation i det av Israel ockuperade östra Jerusalem.

Israels agerande: Den israeliska ockupationen inskränker säkerheten och rörelsefriheten för palestinier. Israel kontrollerar samtliga in- och utpassager från Västbanken. Västbanken separeras från Israel i form av en barriär som huvudsakligen är lokaliserad på ockuperad mark, vilket bryter mot folkrätten.

Den israeliska bosättningsexpansionen på Västbanken, inklusive östra Jerusalem, har resulterat i minst 570 000 bosättare, en fördubbling sedan

1993. Under 2016 ökade israeliska myndigheter antalet demoleringar av palestinska strukturer kraftigt. Israeliskt agerande försvårar för palestinier att bo kvar i de områden på Västbanken som helt kontroleras av Israel samt i östra Jerusalem.

I april 2016 satt drygt 6 200 palestinska så kallade säkerhetsfångar frihetsberövade i israeliska fängelser. Av dessa hölls nära 700, inklusive flera minderåriga, i administrativt förvar utan åtal eller vetskap om anklagelser. Ökat antal fängslade palestinier följde i spåren av de våldsamma höstmånaderna 2015. FN har uttryckt oro över misstänkt israeliskt övervåld. Mycket få åtal väcks mot israeliska soldater, vilket belyser problemet med ansvarsutkrävande.

Två olika juridiska system råder för palestinier och israeliska bosättare på Västbanken. Palestinier, som grips av israeliska myndigheter på Västbanken, ställs inför militärdomstol medan israeliska bosättare och palestinier i östra Jerusalem omfattas av israelisk civil lag.

Palestinas agerande: Palestina uppgraderades 2012 av FN:s general-församling till permanent observatörsstat i FN och har sedan 2014 anslutit sig till ett 50-tal internationella konventioner och avtal, inklusive de sju centrala MR-konventionerna. Dessa har dock ännu inte harmoniserats med den palestinska lagstiftningen, som är komplex och omfattar lagar från flera olika juridiska system. Rättsväsendet i Palestina bedöms ha brister i sitt oberoende.

Den inompalestinska splittringen mellan Fatah, som styr på Västbanken, och Hamas, som styr i Gaza, har till stor del lamslagit det politiska systemet i Palestina. Nationella val har inte hållits på tio år i Palestina, vilket har påverkat legitimiteten hos det palestinska ledarskapet. Parlamentet sammanträder inte, vilket försvårar ansvarsutkrävande och i brist på en lagstiftande församling antas lagar genom presidentdekret.

Det palestinska civilsamhället är relativt starkt, men kämpar i motvind och flera aktivister och aktörer vittnar om ett krympande manöverutrymme. Godtyckliga frihetsberövanden av politiska meningsmotståndare, aktivister och journalister förekommer både på Västbanken och i Gaza, i vissa fall på basis av kritik mot myndigheterna.

Antalet anmälningar om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling har ökat i Palestina. År 2015 fick den oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter (ICHR) in över 1 200 anmälningar. Trots att moratorium råder för avrättningar avrättade de facto-myndigheterna i Gaza tre personer 2016.

I Palestinas tillfälliga grundlag, Basic Law från 2005, slås fast att kvinnor har samma rättigheter som män. Detta undermineras dock av patriarkala strukturer, som tar sig uttryck i form av få förvärvsarbetande kvinnor, få kvinnor i ledande positioner inom såväl politiken som näringslivet, våld mot kvinnor samt diskriminerande familje- och straffrättslig lagstiftning. Kvinnor utbildar sig dock i högre grad än män och läs- och skrivkunnigheten är hög.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.