Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Saudiarabien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Saudiarabien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien är allvarlig och föremål för omfattande internationell kritik. Flera förespråkare av mänskliga rättigheter är dömda till långa fängelsestraff bland annat för brott mot vad som anses vara allmän moral, rykten som anses skada landet och kritik av kungafamiljen. Rätten till församlings- eller religionsfrihet är kraftigt begränsad. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna och det finns inte någon strejkrätt. Bortsett från kvinnors deltagande i lokalvalen 2015 är utvecklingen för de civila och politiska rättigheterna alltjämt negativ.

Saudiarabien är en absolut monarki. Regeringen består av 27 män. Den nationella rådgivande församlingen består av 150 personer varav 30 kvinnor. Landets konstitution utgörs officiellt av Koranen och Sunnan (islamisk tradition). Sedan 1992 finns en skriven grundlag, Basic Law of Government, som reglerar hur landet ska styras och som stadgar vissa individuella rättigheter.

Rättssäkerheten brister och den i stora delar icke kodifierade lagstiftningen medför stor oförutsägbarhet eftersom varje enskild domares bedömning avgör utgången. Domarkåren har traditionellt ansetts vara religiöst och moraliskt konservativ. Domare utses och avsätts av kungen.

FN:s tortyrkommittés har mottagit många rapporter om att tortyr ch annan "illa-behandling" i fängelser och häkten är vanligt förekommande. Kroppsstraff i form av piskrapp förekommer. Under 2016 avrättades minst 153 personer, jämfört med 158 personer år 2015. Saudiarabien dömer barn under 18 år till döden.

Omfattande diskriminering och juridiska restriktioner inskränker kvinnors rörelsefrihet, ställning inom familjerätten och i det politiska livet. Kvinnor står under manligt förmyndarskap, vilket begränsar deras möjligheter att röra sig fritt och självständigt forma sina liv.

Den arbetsrättsliga situationen för många gästarbetare är fortfarande bristfällig. Utländska kvinnor i den stora gruppen hushållsanställda är generellt sett den mest utsatta gruppen bland migrantarbetarna.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.