Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tjeckien

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tjeckien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Tjeckien är en parlamentarisk demokrati med regelbundna och fria val, där de mänskliga rättigheterna till stor del garanteras i konstitutionell lagstiftning och i huvudsak respekteras av de dömande och verkställande myndigheterna. Levnadsstandarden i Tjeckien är hög och de ekonomiska och sociala rättigheterna tillgodoses i hög utsträckning.

Utmaningar finns bland annat när det gäller korruption, romernas situation och underrepresentation av kvinnor på ledande positioner inom politik och näringsliv. Tjeckien faller i internationella index gällande pressfrihet. Regeringens ansträngningar till trots förekommer handel med människor för såväl tvångsarbete som för sexuella ändamål.

Tjeckien ger flyktingar rätt till asyl i landet enligt lag och regeringen samarbetar med UNHCR. Regeringen för en restriktiv flyktingpolitik. Främlingsfientliga uttryck och demonstrationer riktade mot framför allt muslimer har ökat.

Kvinnor är underrepresenterade på beslutsfattande positioner inom politiska församlingar på samtliga nivåer, samt på högre positioner inom näringslivet. Även våld i hemmet är ett problem.

Samkönade äktenskap tillåts inte, men samkönade par kan ingå registrerade partnerskap. Individer i registrerade partnerskap tillåts att adoptera barn men gemensam adoption för samkönade par är inte tillåten.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.