Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tunisien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tunisien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Tunisien är en konstitutionell republik som efter revolutionen 2011 har gjort många demokratiska framsteg, bland annat vad gäller fria och rättvisa val, samt yttrande- och föreningsfrihet. Ett stort antal reformer för att konsolidera demokratin och för att stärka rättsstaten pågår. Civilsamhället är starkt och deltar aktivt i debatten. Nobels fredspris gick 2015 till den tunisiska Dialogkvartetten för dess arbete att åtgärda politiska låsningar.

I början av 2014 antogs den nya demokratiska konstitutionen som innehåller långtgående skrivningar om mänskliga rättigheter. Samma år hölls det demokratiska och öppna president- och parlamentsval. Sedan dess är Bejí Caïd Essebsi folkvald president. En bred koalitionsregering regerar landet.

Även om Tunisien kännetecknas av en positiv samhällsutveckling finns det eftersatta områden när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Betydande straffrihet och korruption förekommer. De socioekonomiska utmaningarna som ledde fram till revolutionen gör sig också alltjämt gällande, bland annat den höga ungdomsarbetslösheten, inte minst i inlandet.

HBTQ-personer tillhör de mest utsatta grupperna. Även om Tunisien i ett regionalt perspektiv kommit långt när det gäller kvinnors rättigheter, diskrimineras kvinnor i olika sammanhang.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.