Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ungern

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ungern samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Ungern är en parlamentarisk demokrati med regelbundna och fria val. När en ny författning trädde i kraft 2012 var det första gången som landet fick en författning som helt utformats av ett demokratiskt valt parlament. Under senare år har den offentliga debatten i och om Ungern uppmärksammat efterlevnaden av rättsstatens principer, demokrati och mänskliga rättigheter. De flesta internationella granskningar av de omfattande förändringar av författningen och övrig lagstiftning som regeringen genomförde 2010-2012 har avslutats i takt med att de mest allvarliga anmärkningarna på området åtgärdats. Icke desto mindre kvarstår farhågor om att reformerna av rättsväsendet, mediesektorn och dess kontrollfunktioner samt behandlingen av civilsamhället skadat respekten och förtroendet för rättsstatens principer, oberoende institutioner och maktfördelningen i landet.

År 2015 dominerades av frågor kring den ungerska regeringens uttolkning av asylrätten och behandlingen av flyktingar och migranter. Flera internationella och enskilda organisationer, liksom en rad länders företrädare, kritiserade den ungerska regeringen för att inte respektera grundläggande rättigheter och för att föra en politik som främjade intolerans och främlingsfientlighet, bland annat genom ensidiga informationskampanjer med mycket skarpa budskap och lagar som utmanade asylrätten.

Den romska minoriteten i landet fortsatte att lida av socialt och ekonomiskt utanförskap och diskriminering, även om regeringen anger att effektiva åtgärder vidtagits för att minska utanförskap och segregation. Insatser för att främja kvinnors rättigheter fokuserade på att möjliggöra för kvinnor att förena arbetsliv med familj, och mindre på att stärka kvinnors ekonomiska oberoende, könsrelaterad fattigdom och den oproportionerliga könsfördelningen i politiskt beslutsfattande som utgör verkliga utmaningar i Ungern.

Korruptionsskandaler och bristfällig utredning av anklagelser om korruption mot regeringsföreträdare uppmärksammades under året.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.