Rapport från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s befolkningsfond (UNFPA) 2017-2021

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med FN:s befolkningsfond (United Nations Population Fund, UNFPA).

Ladda ner:

Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap i och partnerskap med UNFPA på global såväl som på regional och nationell nivå.

Strategins målsättning är jämställdhet och allas rätt och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med särskilt fokus på ungdomar och specifikt unga flickor.