Rapport från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP), 2017-2021

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för den svenska samarbetet med FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) under perioden 2017-2021.

Ladda ner:

Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap i och partnerskap med UNDP på global såväl som på regional och nationell nivå.