Rapport från Utrikesdepartementet

Lansering av rapport om kvinnor, fred och säkerhet

Publicerad

Idag lanseras den andra rapporten från Sveriges arbete med den tredje nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner för kvinnor, fred och säkerhet.

Ladda ner:

Sverige antog sin tredje nationella handlingsplan år 2016. Arbetet med genomförandet av handlingsplanen har innefattat ett stort antal konkreta insatser för kvinnor, fred och säkerhet i ett 30-tal länder, däribland Ukraina, Myanmar och Somalia. Parallellt med detta har Sverige konsekvent arbetat för bättre integrering av agendan för kvinnor, fred och säkerhet i FN:s säkerhetsråd och i EU.

Rapporten visar att handlingsplanens fokus på ledarskap, ägarskap och integrering av frågorna i ordinarie verksamhet har gett resultat. Svenska myndigheter som exempelvis Sida, FBA, MSB och Polismyndigheten har genomfört omfattande arbete med utbildnings- och kapacitetsstärkande insatser för både civila och militära aktörer, både internt inom myndigheterna och externt gentemot partners. Inom ramen för arbetet i säkerhetsrådet har Sverige bland annat säkerställt att samtliga FN-insatser som varit föremål för förhandling nu inkluderar ett mandat kring kvinnor, fred och säkerhet i linje med handlingsplanens fokus på ett stärkt jämställdhetsperspektiv.

Baserat på lärdomar och utmaningar innefattar rapporten för första gången rekommendationer för det fortsatta arbetet med att genomföra handlingsplanen.