Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter ID-nummer: Dir. 2012:7

Ladda ner:

Torsdagen den 26 januari tillsatte regeringen Inger Liliequist, genreraldirektör vid Riksantikvarieämbetet, som utredare för en utredning som ska se över vilka fastigheter av kulturhistoriskt värde som staten bör äga.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse