Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Lagen ska ersätta polisdatalagen (1998:622). Lagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen (1998:204) och innehålla hänvisningar till de bestämmelser i personuppgiftslagen som ska vara tillämpliga i polisens brottsbekämpande verksamhet.

Syftet med den nya lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet samt att ge polisen möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sådan verksamhet. En utgångspunkt är att skapa en teknikneutral och flexibel reglering som ger ramarna för polisens personuppgiftsbehandling utan att i detalj reglera formerna för behandlingen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (3 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse