Prövning av vindkraft ID-nummer: Prop. 2008/09:146

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar som syftar till att underlätta utbyggnaden av vindkraft samtidigt som kraven på en rättssäker och omsorgsfull prövning inte minskar.