Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

I propositionen föreslås en ny lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige.

Ladda ner:

Lagen ska gälla när evakuerade människor kommer till Sverige i samband med en konsulär katastrofinsats.

Lagen ska göra det lättare för den kommun i Sverige, dit de evakuerade kommer, att  ge stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Mottagandet blir på så sätt mer effektivt.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.