Nationell strategi för hållbar utveckling ID-nummer: Skr. 2001/02:172