Unga i ohälsoförsäkringen - Tid för aktivitet och utveckling ID-nummer: SOU 1998:106

Ladda ner:

I detta betänkande presenteras förslag till hur ohälsoförsäkringens regler kan utformas så att de i större utsträckning än nuvarande regler för förtidspension och sjukbidrag kan medverka till en positiv utveckling för unga svårt funktionshindrade personer.