Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen ID-nummer: SOU 2002:95