Fördelning ur ett livscykelperspektiv ID-nummer: SOU 2003:110