Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna Integritet-Effektivitet-Tillgänglighet ID-nummer: SOU 2004:106

Ansvarig: Kulturdepartementet

Betänkande av Utredningen om behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna.

Ladda ner: